×
+

מה ההבדל בין הלוואה בערבות מדינה להלוואה בנקאית רגילה?

הלוואה בערבות מדינה נעשית דרך שתי חברות המייצגות את המדינה גיזה ובי די אס קי.

כדי לקבל הלוואה בערבות המדינה צריך להכין תכנית עסקית בפורמט שהמדינה מבקשת.

לאחר הגשת התכנית העסקית לאחד מהגופים המתאמים, גוף זה יבחן את הבקשה ויעביר המלצה .

ההמלצה תועבר לאחד הבנקים שפועלים עם הקרן להלוואות בערבות המדינה.

הבנק יבחן את הבקשה ואם הוא ימליץ על הבקשה תתכנס ועדת אשראים בדרך כלל, פעם בשבוע

הנציגים בוועדה הם של הגוף המתאם, הבנק ונציג משרד האוצר, במידה וההמלצה תאושר היא תועבר

הן לגוף המתאם ןהן לבנק.

הלקוח יקבל הודעה ואז יפתח חשבון מיוחד לצורך ההלוואה בערבות המדינה.

יש לשים למספר דברים:

חלק מהיועצים מוסרים ללקוח מידע שגוי-ההלוואה בערבות מדינה היא חלק מהאובליגו הבנקאי[סך

ההתחייבות של הלקוח כולל כרטיסי אשראי וחשבונות פרטיים.] זה לא נכון לומר שההלוואה בערבות

המדינה,אינה חלק מהאובלגו.

הבנקים מעדיפים להסתמך על הלוואות בערבות המדינה בשל הערבות והביטחונות שהלקוח

מעמיד, בדרך כלל 25% בטחונות נזילים.

ההלוואה בערבות המדינה ניתנת יחסית בריבית סבירה של עד פריים+3.5% לשנה.

פרטי קשר

אנחנו תמיד שמחים לעזור לכם ולהשיב לכל שאלותיכם. אנחנו קשובים לכל פנייה.

נס ציונה, רחוב דרור 9

050-789-0847

karazi.meir@gmail.com

Karazi Meir © 2022-2023 | GPartner | 050-789-0847