×
+

הלוואות בערבות המדינה

במדינת ישראל לעסקים הקטנים קשה מאד לגייס אשראי .הבנקים מהווים הגוף המממן העיקרי ואלה מקשים מאד על העסקים הקטנים,הבדיקות הן מאד קפדניות ונדרשים לא פעם בטחונות וריביות שלעסקים הקטנים קשה לעמוד בהם.לכך נועדה ההלוואה בערבות מדינה.

מה זאת ההלוואה בערבות מדינה שמדברים עליה?

המדינה מעמידה לאורך השנים קרנות המשמשות כגיבוי להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות בערבות המדינה ניתנות מהבנקים כאשר המדינה מתחייבת לשלם  בגין הלוואות  שלא שולמו. הערבות המדינה מאפשרת לבנקים[פועלים,לאומי,מרכנתי,מזרחי ובינלאומי ואוצר החייל] להציע תנאים נוחים  יחסית לעסקים הקטנים. הריבית כ-פריים+3.5% לשנה [ניתן לנהל משא ומתן על הריבית ],ישנם בנקים הטוענים שהריבית נקבעה על ידי המדינה מידע זה אינו נכון.לגבי הביטחונות בדרך כלל נזילים עד 25% מסך ההלוואה בערבות המדינה. ניתן גם לשעבד נכסים אחרים כמו: רכבים, רכוש קבוע כמו :מכונות, ציוד ונכסים כמו בתים, מבני תעשייה וכו'.

הקרן בערבות המדינה פועלת מחודש אפריל 2016 .

תנאי ההלוואות בקרן

מסלול הלוואות כללי

תקופת ההלוואה: עד 5 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס. [דחייה רק של תשלומי הקרן, הריבית משולמת מידי חודש]

סכום ההלוואה המקסימלי נקבע באופן הבא:

עסקים קטנים בהקמה עד- 500,000 ₪

עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות של עד 6.25 מלש"ח לשנה עד- 500,000 ₪

עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות העולה על 6.25 מלש"ח לשנה 8% ממחזור המכירות

עסקים קטנים בעלי מחזור שנתי מע 6.25 מיליון ₪ - 8% ממחזור המכירות השנתי.

עסקים המייצאים - 12% ממחזור המכירות השנתי.

מסלול השקעות בתעשייה

להלוואה  במסלול השקעות בתעשייה זכאים עסקים קטנים ובינוניים (בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מלש"ח), בעלי ותק פעילות של 3 שנים ומעלה המעוניינים בקבלת הלוואה בערבות המדינה לטובת השקעה בפעילות תעשייתית.

תקופת ההלוואה: עד 12 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס.

סכום ההלוואה המקסימלי: הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% ממחזור העסקים של העסק.

פרטי קשר

אנחנו תמיד שמחים לעזור לכם ולהשיב לכל שאלותיכם. אנחנו קשובים לכל פנייה.

נס ציונה, רחוב דרור 9

050-789-0847

karazi.meir@gmail.com

Karazi Meir © 2022-2023 | GPartner | 050-789-0847