×
+

שאלות נפוצות

1. יש לי רעיון עסקי, מה עושים הלאה?

על מנת לקבל ייעוץ מלא נא להשאיר פרטים ואני אצור קשר איתך כדי לספר מהם הצעדים הבאים הרלוונטיים למיזם שלך.

2. אני רוצה לפתח עסק קיים. האם תוכל לעזור לי?

אכן כן. אני יכול ואשמח.

3. עליתי לארץ לא מזמן, האם אני יכול לפתוח עסק פרטי כבר עכשיו?

בהחלט כן. מה גם שלעולים חדשים ישנם תנאים מועדפים.

4. תנאי הסף של העסק

קבלת ההלוואה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף אשר נקבעו על ידי המדינה:

 • העסק הינו עסק קטן או בינוני המאוגד בישראל. (מחזור עד 100 מיליון ש"ח)
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך מאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן – לחילופין.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
  נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • העסק אינו יזם בתחום הנדל"ן.

5. מי זכאי להלוואה

— עסקים קיימים אשר מבקשים  להגדיל  את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון. אשראי, מימון ייבוא, מלאי, מימון כוח אדם

, רכישת ציוד, שיפוץ וכל השקעה פיזית בעסק

עסק חדש הזקוק להון התחלתי-נדרש לפתוח עוסק מורשה או חברה,הון עצמי של 20% מתוכנית ההשקעה ו10% בטחונות בבנק המבצע באופן טבעי הבדיקה

של הגוף המתאם נעשית על פי מדדים אחרים כמו:איכות הבעלים,ניסיון,היתכנות עסקית,סוג העסק,וכו'.
•  יזם אשר רוכש עסק פעילניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק.

גלריה

Karazi Meir © 2022-2023 | GPartner | 050-789-0847